>
Πόροι

Πόροι

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τον αγροτουρισμό. Αυτές περιλαμβάνουν πόστερ του FARMS´ CHARM, αποτελέσματα του έργου και ένα γλωσσάριο βασικών όρων που χρησιμοποιούνται σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό.

Poster

Αυτό το πόστερ δίνει μια πρώτη εικόνα του FARMS´ CHARM και σας παρουσιάζει το έργο, τους εμπλεκόμενους φορείς, τους στόχους και τα αποτελέσματα. Είστε ευπρόσδεκτοι να τη κοινοποιήσετε και να επικοινωνήσετε με τους εταίρους του έργου για περισσότερες πληροφορίες.

Αποτελέσματα του έργου

Εκπαιδευτικές Οδηγίες για μέντορες στον αγροτουρισμό

Ένα πακέτο 20 κατευθυντήριων γραμμών που παρέχουν γνώσεις και βασικές πληροφορίες σχετικά με τον “τρόπο” κατανόησης του τομέα και την έναρξη της δημιουργίας χώρων αγροτουρισμού. Αυτό θα σας επιτρέψει αφενός να καλύψετε τις ανάγκες κατάρτισης σε επιλεγμένα θέματα και αφετέρου να παρέχετε συγκεκριμένες στοχευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες απευθείας σε άλλους αγρότες και μικρούς επιχειρηματίες της υπαίθρου.

Δημιουργικά βίντεο μικροεκμάθησης

Σύντομα βίντεο που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, την αποτελεσματική στόχευσή τους στους πελάτες και την αξιοποίηση του μέγιστου δυναμικού της ιδιοκτησίας σας.

Γλωσσάριο

Influencer

είναι ένα άτομο με σημαντική διαδικτυακή παρουσία και αξιοπιστία σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία ή θέση. Έχουν τη δύναμη να επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις και συμπεριφορές των ακολούθων ή του κοινού τους λόγω της εμπειρίας, της αυθεντίας ή της σχέσης τους. Οι influencers συχνά συνεργάζονται με εμπορικά σήματα για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, αξιοποιώντας την απήχηση και τη δέσμευσή τους για να υποστηρίξουν ή να σχολιάσουν προϊόντα στους followers τους. Μπορούν να δραστηριοποιούνται σε διάφορες πλατφόρμες, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα blogs ή οι ιστότοποι κοινής χρήσης βίντεο, καλλιεργώντας ένα πιστό και αφοσιωμένο κοινό.

UX/UI – φιλική προς τον χρήστη

Η φιλική προς τον χρήστη UX/UI αφορά τον σχεδιασμό ψηφιακών επιφανειών που δίνουν προτεραιότητα στη θετική εμπειρία του χρήστη (UX) και στη διαισθητική αλληλεπίδραση χρήστη (UI). Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία οπτικά ελκυστικών και εύχρηστων σχεδίων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις συμπεριφορές και τις προτιμήσεις των χρηστών για να βελτιωθεί η συνολική χρηστικότητα και η ικανοποίηση από το ψηφιακό προϊόν ή την υπηρεσία.

Αγρότης

“γεωργός”: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που αναγνωρίζεται στην εν λόγω ομάδα και τα μέλη της από το εθνικό δίκαιο, του οποίου η εκμετάλλευση βρίσκεται εντός του εδαφικού πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με τα άρθρα 349 και 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ο οποίος ασκεί γεωργική δραστηριότητα όπως καθορίζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2.

Αγροτουρισμός

περιλαμβάνει επισκέψεις σε αγροκτήματα ή γεωργικές επιχειρήσεις για να βιώσετε την αγροτική εμπειρία από πρώτο χέρι. Επιτρέπει στους τουρίστες να συμμετέχουν σε αγροτικές δραστηριότητες, να μάθουν για τη γεωργία και να μείνουν στο αγρόκτημα. Οι δραστηριότητες κυμαίνονται από τη συλλογή φρούτων και τη φροντίδα των ζώων μέχρι εργαστήρια σχετικά με τις γεωργικές μεθόδους. Πρόκειται για ένα μείγμα εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και υποστήριξης των τοπικών κοινοτήτων.

Αγροτουριστικά Πακέτα

Ειδικές προσφορές και πακέτα που ενθαρρύνουν τους δυνητικούς πελάτες να επιλέξουν το κατάλυμά σας έναντι άλλων.

Ανάπτυξη υπό την καθοδήγηση της κοινότητας

Η τοπική ανάπτυξη υπό την αιγίδα της κοινότητας επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή (τα εδαφικά πεδία εφαρμογής των ομάδων τοπικής δράσης), καθοδηγείται από ομάδες τοπικής δράσης που αποτελούνται από φορείς που εκπροσωπούν δημόσια και ιδιωτικά υποπεριφερειακά κοινωνικοοικονομικά συμφέροντα και στις οποίες ούτε οι δημόσιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ούτε κάποια από τις ομάδες συμφερόντων έχουν την πλειοψηφία στη λήψη αποφάσεων, πραγματοποιείται βάσει στρατηγικών που σχεδιάζονται από τις επιμέρους ομάδες τοπικής δράσης (στρατηγικές CLLD), σχεδιάζεται σε σχέση με τις υποπεριφερειακές ανάγκες και δυνατότητες και περιλαμβάνει καινοτόμα στοιχεία σε τοπικό πλαίσιο, δικτύωση και συνεργασία.

Ανταποκρινόμενο Responsive

Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων με δυνατότητα προσαρμογής (Responsive Web Design, RWD) αναφέρεται στο σχεδιασμό ιστοσελίδων που προσαρμόζονται στη συσκευή του χρήστη. Ο στόχος είναι μια ιστοσελίδα να διατηρεί τη βέλτιστη χρηστικότητα και εμφάνισή της ανεξάρτητα από τη συσκευή στην οποία εμφανίζεται. Ο responsive σχεδιασμός ιστού αφορά τη δημιουργία ιστοσελίδων που φαίνονται καλά σε όλες τις συσκευές! Ένας responsive σχεδιασμός ιστού θα προσαρμόζεται αυτόματα για διαφορετικά μεγέθη οθόνης και παράθυρα προβολής.

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδας

Η βελτιστοποίηση ιστοσελίδων αναφέρεται στη διαδικασία βελτίωσης των επιδόσεων, της ταχύτητας και της εμφανίσεως μιας ιστοσελίδας για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και της κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω τεχνικών όπως το SEO, η βελτιστοποίηση περιεχομένου και η αποτελεσματική κωδικοποίηση για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργικότητα και η ταχύτερη φόρτωση στα προγράμματα περιήγησης ιστού και στις μηχανές αναζήτησης.

Βιωσιμότητα

αναφέρεται στην πρακτική της ικανοποίησης των σημερινών αναγκών χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Περιλαμβάνει την περιβαλλοντική διαχείριση, την οικονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη. Περιλαμβάνει τη συνετή χρήση των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και τη συνεκτίμηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων για να εξασφαλιστεί ένα ισορροπημένο και υγιές μέλλον τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον πλανήτη.

Γραφιστικός Σχεδιασμός

Ο γραφιστικός σχεδιασμός είναι ένα επάγγελμα, ένας ακαδημαϊκός κλάδος και μια εφαρμοσμένη τέχνη, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην προβολή οπτικών μέσων επικοινωνίας που αποσκοπούν στη μετάδοση συγκεκριμένων μηνυμάτων σε κοινωνικές ομάδες, με συγκεκριμένους στόχους. Ο γραφιστικός σχεδιασμός είναι “η τέχνη και η πρακτική του σχεδιασμού και της προβολής ιδεών και εμπειριών με οπτικό και κειμενικό περιεχόμενο”, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γραφικών Τεχνών (AIGA®). Με απλά λόγια, οι γραφίστες δημιουργούν οπτικά μέσα για να επικοινωνήσουν συγκεκριμένα μηνύματα.

Διαφοροποίηση της γεωργικής εκμετάλλευσης

(1) γεωργική διαφοροποίηση (π.χ. πώληση συγκεκριμένου συνδυασμού προϊόντων)-(2) διαφοροποίηση προϊόντων (π.χ. βιολογική παραγωγή ή προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης)-(3) μη γεωργική διαφοροποίηση (π.χ. δραστηριότητες αναψυχής). Ο συνδυασμός της γεωργικής διαφοροποίησης με μη γεωργικές δραστηριότητες μπορεί να θεωρηθεί τυπική στρατηγική ανθεκτικότητας των μικρών ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπου τα προϊόντα που απαιτούν μεταποίηση διατίθενται πιο συχνά στην αγορά μέσω ολοκληρωμένων αλυσίδων εφοδιασμού και τα κανάλια εμπορίας διαφέρουν μεταξύ των διαφοροποιημένων και των πιο επικεντρωμένων επιχειρήσεων.

Δικαιούχος

σε σχέση με τους τύπους παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη: α) οργανισμός δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οντότητα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, φυσικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι υπεύθυνος για την έναρξη ή την έναρξη και την υλοποίηση δράσεων- β) στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων, ο φορέας που υλοποιεί το ταμείο επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή, όταν δεν υπάρχει δομή ταμείου επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ο φορέας που υλοποιεί το συγκεκριμένο ταμείο ή διαχειρίζεται το χρηματοδοτικό μέσο, η διαχειριστική αρχή

Ενημερωτικό Δελτίο

είναι μια δημοσίευση που διανέμεται τακτικά και περιέχει ενημερώσεις, ειδήσεις ή πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, οργανισμό ή ενδιαφέρον. Συνήθως διανέμονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ενημερωτικά δελτία στοχεύουν να δεσμεύσουν και να ενημερώσουν τους παραλήπτες για πρόσφατες εξελίξεις, εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες ή σχετικό περιεχόμενο από τον αποστολέα. Συχνά περιλαμβάνουν άρθρα, ανακοινώσεις, επερχόμενες εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες και μερικές φορές αποκλειστικές προσφορές ή πληροφορίες. Ο πρωταρχικός σκοπός ενός ενημερωτικού δελτίου είναι η διατήρηση της επικοινωνίας με ένα στοχευμένο κοινό, η καλλιέργεια σχέσεων και η παροχή πολύτιμων, έγκαιρων πληροφοριών ώστε να διατηρούνται οι συνδρομητές ενημερωμένοι και αφοσιωμένοι.

Έργο

Ένα έργο είναι ένα συνεκτικό σύνολο δραστηριοτήτων που συγχρηματοδοτούνται από ένα πρόγραμμα και αποσκοπούν στην επίτευξη σαφώς καθορισμένων και μετρήσιμων στόχων. Ένα έργο περιλαμβάνει επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δράσεις που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των όρων αξιολόγησης και στην επίτευξη των στόχων και του σκοπού του έργου. Ένα έργο υλοποιείται εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου και με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, διακρίνοντας επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες. Όσον αφορά τους τρόπους λειτουργίας, γίνεται διάκριση μεταξύ ενός μεμονωμένου έργου και ενός απλουστευμένου έργου.

Ευρωπαϊκά Κονδύλια

κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία Εταιρικής Σχέσης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση.

Ζητήματα Πνευματικών δικαιωμάτων

Τα πνευματικά δικαιώματα είναι μια νομοθετική προστασία ενός πρωτότυπου συγγραφικού έργου που παράγεται από εσάς.Τα πνευματικά δικαιώματα ως προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας καλύπτουν πολλά πράγματα και είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι είναι και τι δεν μπορεί να προστατευθεί με τα πνευματικά δικαιώματα. Η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζεται σε πολλές κατηγορίες περιεχομένου στις επιχειρήσεις, την επιστήμη, την εκπαίδευση, τις τέχνες και πολλά άλλα.

Κοινό – Στόχοι

αναφέρεται στη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων ή δημογραφική ομάδα την οποία ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή ένα μήνυμα προορίζεται να προσεγγίσει και να επηρεάσει. Είναι η ομάδα που είναι πιο πιθανό να ενδιαφερθεί για αυτό που προσφέρεται και οι προσπάθειες μάρκετινγκ συχνά προσαρμόζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις, τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της. Η κατανόηση του κοινού-στόχου βοηθά στη δημιουργία αποτελεσματικότερων στρατηγικών και καλύτερα προσαρμοσμένου περιεχομένου.

Κοινωνικά Δίκτυα

αναφέρεται σε διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram και το LinkedIn, καθώς και σε ιστοσελίδες που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν και να μοιράζονται περιεχόμενο, να αλληλεπιδρούν και να δικτυώνονται με άλλους. Αυτές οι πλατφόρμες επιτρέπουν στους ανθρώπους να συνδέονται, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να μοιράζονται απόψεις και να συμμετέχουν με ποικίλο περιεχόμενο, όπως κείμενο, εικόνες, βίντεο και συνδέσμους. Χρησιμεύουν ως κέντρα επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και διάδοσης πληροφοριών μεταξύ ατόμων, επιχειρήσεων και κοινοτήτων παγκοσμίως. Οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ποικίλλουν, προσφέροντας ξεχωριστά χαρακτηριστικά και λειτουργίες, αλλά συλλογικά, διευκολύνουν τις αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο, ενισχύουν τις κοινότητες και επιτρέπουν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική δικτύωση.

Μαρκετινγκ Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

περιλαμβάνει την αποστολή διαφημιστικού περιεχομένου, ενημερώσεων ή ενημερωτικών δελτίων σε ένα συγκεκριμένο κοινό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στόχος είναι να προσελκύσει τους παραλήπτες, να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας, να προωθήσει τις πωλήσεις και να ενισχύσει την αφοσίωση των πελατών. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε εξατομικευμένα μηνύματα, ελκυστικά σχέδια, κατηγοριοποίηση του κοινού και ανάλυση της απόδοσης για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της εκστρατείας.

Μη Γεωργικές δραστηριότητες

έχει οδηγήσει σε αναθεώρηση των παραδοσιακών γεωργικών δραστηριοτήτων που εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις πιο περιθωριοποιημένες περιοχές, έστω και αν δεν διεξάγονται πλέον αποκλειστικά.

Οπτική Ταυτότητα

περιλαμβάνει τα οπτικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν και διακρίνουν μια επιχείρηση, όπως ένα εμπορικό σήμα, έναν οργανισμό ή ένα έργο. Περιλαμβάνει το λογότυπο, τη χρωματική παλέτα, την τυπογραφία, τις εικόνες και το στυλ σχεδιασμού που επικοινωνούν συλλογικά την ταυτότητα, τις αξίες και το μήνυμα της επιχείρησης. Μια ισχυρή οπτική ταυτότητα διασφαλίζει τη συνοχή σε διάφορα μέσα και συμβάλλει στη δημιουργία μιας αναγνωρίσιμης και αξιομνημόνευτης εικόνας στο μυαλό του κοινού-στόχου.

Παρέμβαση

Ως παρέμβαση θεωρείται ένα μέσο στήριξης με ένα σύνολο όρων επιλεξιμότητας που καθορίζεται από ένα κράτος μέλος στο στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ – Κοινή Αγροτική Πολιτική με βάση έναν τύπο παρέμβασης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

Περιοχή Παρέμβασης

σημαίνει όλες τις μονάδες που χρησιμοποιούνται για γεωργικές δραστηριότητες και τις οποίες διαχειρίζεται ένας γεωργός και βρίσκονται στην επικράτεια του ίδιου κράτους μέλους- – “παρέμβαση” σημαίνει ένα μέσο στήριξης με ένα σύνολο όρων επιλεξιμότητας που καθορίζεται από ένα κράτος μέλος στο στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ – Κοινή Γεωργική Πολιτική με βάση έναν τύπο παρέμβασης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό- – “πράξη” σημαίνει: α) ένα έργο, μια σύμβαση, μια δράση ή μια ομάδα έργων ή δράσεων που επιλέγονται στο πλαίσιο του σχετικού στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ- β) στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων, η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που χορηγείται σε ένα χρηματοδοτικό μέσο και η επακόλουθη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες από το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο.

Πολύλειτουργικότητα

Εκτός από την πρωταρχική της λειτουργία, δηλαδή την παραγωγή τροφίμων και ινών, η γεωργία μπορεί επίσης να σχεδιάζει το τοπίο, να προστατεύει το περιβάλλον και το έδαφος και να διατηρεί τη βιοποικιλότητα, να διαχειρίζεται τους πόρους με βιώσιμο τρόπο, να συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική επιβίωση των αγροτικών περιοχών και να εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια. Όταν η γεωργία προσθέτει μία ή περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες στον πρωταρχικό της ρόλο, μπορεί να οριστεί ως πολυλειτουργική”. (ΟΟΣΑ – Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας – 2001). Σύμφωνα με τον ορισμό της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πολυλειτουργικότητα συγκεντρώνει τους “συμπληρωματικούς ρόλους που διαδραματίζει η γεωργία μέσα στην κοινωνία, εκτός από το ρόλο της ως παραγωγού τροφίμων”, συμπεριλαμβανομένων “της παροχής δημόσιων αγαθών, όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η αειφόρος ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η ζωτικότητα της υπαίθρου και η διατήρηση μιας γενικής ισορροπίας μέσα στην κοινωνία μεταξύ των εισοδημάτων των γεωργών και των εισοδημάτων των ανθρώπων άλλων επαγγελμάτων”. Η πολυλειτουργικότητα της γεωργίας μπορεί να οριστεί ως η “ικανότητα του πρωτογενούς τομέα να παράγει δευτερογενή αγαθά και υπηρεσίες διαφόρων ειδών που συνδέονται από κοινού και σε κάποιο βαθμό αναπόφευκτα με την παραγωγή προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη και ζωική κατανάλωση”.

Πράσινη συμφωνία της ΕΕ από το αγρόκτημα στο πιρούνι

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένα πλαίσιο της ΕΕ που έχει ως στόχο να μετατρέψει την ΕΕ σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τους πόρους και ανταγωνιστική οικονομία, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχουν καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 και εξετάζοντας περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η μείωση του όζοντος, η ρύπανση των υδάτων, το αστικό στρες, η παραγωγή αποβλήτων και άλλα. Μια από τις πρωτοβουλίες που ακολουθούνται είναι η Στρατηγική “Από το αγρόκτημα στο πιρούνι”, η οποία αποσκοπεί στο να καταστήσει τα συστήματα τροφίμων δίκαια, υγιή και φιλικά προς το περιβάλλον, με τον απαραίτητο επανασχεδιασμό των συστημάτων διατροφής: (1) παραγωγή, (2) καθαρισμός και συσκευασία, (3) διανομή, (4) λιανική πώληση και (5) κατανάλωση. Διαβάστε περισσότερα εδώ και εδώ.

Πρόγραμμα

σημαίνει το βασικό στρατηγικό έγγραφο θεματικού, χρηματοδοτικού και τεχνικού χαρακτήρα για μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή ή έδαφος με περιγραφή των συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων για τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021- 2027, τους οποίους το κράτος μέλος επιθυμεί να επιτύχει στη θεματική περιοχή/προτεραιότητα και πώς θα επιτευχθούν, σε σύνδεση με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και τη στρατηγική της Ένωσης. Αποτελεί δεσμευτικό έγγραφο για τη διαχειριστική αρχή του συγκεκριμένου προγράμματος έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ονομάζεται επίσης έγγραφο προγραμματισμού.

Προώθηση

περιλαμβάνει στρατηγικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, του ενδιαφέροντος και της δέσμευσης με ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή μια εκδήλωση. Περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές μάρκετινγκ, όπως η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, οι εκπτώσεις ή οι ειδικές προσφορές, με στόχο την προσέλκυση και τη διατήρηση πελατών, την αύξηση της προβολής και την προώθηση των πωλήσεων ή της συμμετοχής. Στόχος είναι να επηρεάσει την αντίληψη, να δημιουργήσει ενδιαφέρον και να ενθαρρύνει τη δράση του κοινού-στόχου.

Σύστημα Διαχείρισης Καναλιών

είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στις ταξιδιωτικές βιομηχανίες για τον έλεγχο της διαχείρισης αποθεμάτων σε πολλαπλά διαδικτυακά κανάλια κρατήσεων. Συγκεντρώνει τον έλεγχο, συγχρονίζει τη διαθεσιμότητα και τις τιμές και αυτοματοποιεί τις ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αυτό βοηθά τις επιχειρήσεις να διανέμουν αποτελεσματικά το απόθεμα δωματίων και να βελτιστοποιούν τις στρατηγικές τιμολόγησης σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Υλικό Προώθησης

Αυτό περιλαμβάνει υλικά όπως φυλλάδια, διαφημιστικά φυλλάδια, πανό και ψηφιακό περιεχόμενο που έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύουν και να ενημερώνουν δυνητικούς πελάτες, προωθώντας τελικά τις πωλήσεις και την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας.

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

αναφέρεται σε στρατηγικές και τεχνικές προώθησης που διεξάγονται μέσω ψηφιακών καναλιών, όπως το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι ιστοσελίδες και οι μηχανές αναζήτησης. Περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους όπως το μάρκετινγκ περιεχομένου, το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων, τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO), τη διαφήμιση pay-per-click (PPC), το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις συνεργασίες με influencers. Ο πρωταρχικός στόχος του διαδικτυακού μάρκετινγκ είναι η ενίσχυση της προβολής της επωνυμίας, η δέσμευση με το κοινό-στόχο, η αύξηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου, η δημιουργία leads και τελικά η αύξηση των πωλήσεων ή των conversions μέσω των ψηφιακών πλατφορμών.