Διαφοροποίηση των Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για την Ανάπτυξη της Αειφόρου Γεωργίας σε Αγροτικές Περιοχέ

Το έργο Farms’ Charm στοχεύει στην δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση των μικρών και μικρομεσαίων αγροτών σχετικά με πιθανούς τρόπους έναρξης των αγροτουριστικών τους δραστηριοτήτων που θα τους βοηθήσει όχι μόνο να διαφοροποιήσουν τα εισοδήματά τους αλλά και να προωθήσουν τα αγροτικά τους προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές. Όλα αυτά αναζωογονώντας τις αγροτικές περιοχές και τις τοπικές κοινωνίες και προωθώντας έναν βιώσιμο τουρισμό που συνάδει με τις τάσεις επιβράδυνσης και παραμονής περισσότερο σε μια περιοχή. Το έργο θα συλλέξει παραδείγματα υφιστάμενων αγροκτημάτων που εφαρμόζουν ήδη αυτές τις πρακτικές και να δημιουργήσει ένα σύνολο διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων για την εκπαίδευση των αγροτών.

Τοποθεσία: Aldeia de Pontes (Πορτογαλία)

Όνομα του αγροτουρισμού: The Royal Goat Farm
Τοποθεσία: Παλιομέτοχο (Περιφέρεια Λευκωσίας Κύπρος)
Όνομα του φωτογράφου: The House of Photographers

Σχετικά με το Farms'Charm

Ο αγροτουρισμός παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία να συνδυαστούν στοιχεία του τουρισμού και της γεωργίας για την παροχή μιας σειράς οικονομικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών οφελών στους τουρίστες, τους αγρότες και τους παραγωγούς και τις κοινότητες. Χάρη στον αγροτουρισμό, οι αγρότες και οι παραγωγοί έχουν την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους, να δημιουργήσουν επιπλέων εισόδημα και να προωθήσουν απευθείας τα προϊόντα τους στους καταναλωτές-τουρίστες. Από την άλλη πλευρά, ο αγροτουρισμός ενισχύει την τουριστική βιομηχανία αυξάνοντας την ροή των επισκεπτών στις αγροτικές περιοχές και παρατείνοντας τη διάρκεια της παραμονής τους, η οποία αποτελεί σήμερα μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες για να γίνει η τουριστική βιομηχανία πιο βιώσιμη και πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Εκπαιδευτικές Οδηγίες για μέντορες στον αγροτουρισμό

Δημιουργικά βίντεο μικροεκμάθησης

Καλές Πρακτικές - Case Studies

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα & Πιλοτική

Τελευταία νέα

Όνομα του αγροτουρισμού: Basařovi Farm
Τοποθεσία: Prosečné (Village in Czech republic)
Όνομα του φωτογράφου: ASZ archive

Όνομα του αγροτουρισμού: Basařovi Farm
Τοποθεσία: Prosečné (Village in Czech republic)
Όνομα του φωτογράφου: ASZ archive

Previous slide
Next slide

Farms’Charm
Κοινοπραξία

Όνομα του αγροτουρισμού: Agroturismo Mari Cruz
Τοποθεσία: Villanueva de Arce (Ναβάρα, Ισπανία)
Όνομα του φωτογράφου: Aida Yáñez-Sedeño

Συμπληρώστε
για να επικοινωνήσετε μαζί μας

About Farms’Charm

Agritourism presents a unique opportunity to combine aspects of tourism and agriculture industries to provide a number of financial, educational, and social benefits to tourists, farmers and producers, and communities. Thanks to agritourism, farmers and producers get an opportunity to diversify their activities, generate additional income and directly market their products to consumers-tourists. On the other hand, agritourism enhances the tourism industry by increasing the volume of visitors to rural areas and prolonging the length of their stay which is currently one of the top priorities of making the tourism industry more sustainable and eco-friendlier. On top of that, agritourism provides local communities with the potential to increase their local tax bases and new employment opportunities. Furthermore, agritourism provides educational opportunities to a broader public, attracts members of the public to visit agricultural operations, helps to preserve agricultural lands, and motivates farmers in implementing green and ecological activities. And finally and most importantly, agritourism and rural tourism present an eco-friendly way of travelling that decreases the carbon footprint of massive tourism, slows down tourism and supports green ways of travelling, being thus one of the possible solutions how to enjoy vacations sustainably.

Agritourism is considered the sustainable development trend of the future. It brings many unique values to travelers and contributes to the development of the agricultural economy of the rural areas. Understanding this type of tourism and its role to socio-economic is essential to properly develop the local agricultural potentials.

Since the current trends show that people-tourists-consumers are more aware of the ways how they travel and want to spend their free time, the main goal of the Farms’ Charm project is to educate small and medium-sized farmers in possible ways of starting their own agritourism activities and provide sufficient offers to the travelers. Not only does agritourism help farmers diversify their incomes, but also promote their farm products directly to consumers. All that while reviving the rural areas and local communities and promoting a sustainable way of tourism which is in line with the tendencies of slowing down and staying longer in one area.

The project plans to create diverse OERs and training material, collect examples of currently existing farms already implementing agritourism practices and upskill farmers as well as providers of education (trainers, advisors, mentors) in the area of agriculture and rural development in ways how to start and sustainably lead agritourism on own farmlands.

Association of Private Farming of the Czech Republic

Prague, Czech Republic

The Association of Private Farming of the Czech Republic (APF CR) is a voluntary professional organization of private farmers in the Czech Republic. All its activities are based on respect for old farming traditions and beliefs that family farms are the base of modern European agriculture and rural areas. The main focus of APF CR is the defense of the economic, social and professional interests of private farmers in the Czech Republic and abroad.

The long-term goals of the APF CR focus on the economic independence of rural areas and their development on the basis of multifunctional agriculture. The association supports family farming in the Czech Republic and the production of quality and ecologically friendly products.

Association for Rural Development

Spoleto, Italy

Since 2001, Associazione Sviluppo Rurale, Italian national membership organisation, has been working to improve the sustainable development of territories in Italy and abroad, particularly those with the greatest structural backwardness such as inland and rural areas. By implementing projects involving the main players in the area and by activating all possibilities (at European level with Erasmus+ projects, at national and regional level with LAGs and others) capable of promoting interventions that safeguard local natural and cultural resources, ASR implements strategies and implements partnerships capable of fostering the socio-economic growth of resident populations.

There are three main areas of intervention of the association: – slow, sustainable and responsible tourism, to safeguard the territory and increase its attractiveness, the hospitality policy, to encourage exogenous investments in rural areas and improving the competitiveness of rural micro and small enterprises

Cyprus Agrotourism Company

Nicosia, Cyprus

Cyprus Agrotourism Company is a private non-profitable company established by the Deputy Ministry of Tourism in Cyprus in 1996. Its members are owners of traditional houses and boutique hotels and other rural businesses or individuals or associations or cooperatives who offer tourists services/experiences in the villages of Cyprus. Today the company has more than 125 members in more than 60 villages offering quality services in the field of rural tourism.

Cyprus Agrotourism Company offers a variety of services to its members and partners in the private and public sector in regard with the promotion and the development of rural tourism/ agrotourism in Cyprus. Some of the aims of the Company are the preservation of the traditional character of the rural villages, the hospitality and the promotion of the traditional cuisine and agricultural products, the promotion of agrotourism in Cyprus and abroad. The company also organizes educational seminars, workshops, conferences and training programs of the staff/entrepreneurs/managers/owners of rural businesses and the local communities. Provides consultation to potential investors in the field of rural tourism and to the locals.

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

Vienna, Austria

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH was founded in 1990 as an independent Austrian organisation for providing continuous training, vocational qualification and career services. Its main activities comprise the development of innovative training programmes for young (+16) individuals and adults, many of them disadvantaged and with migration background, on continuous and vocational training, counselling & coaching and activation for job seekers and employees. The training schemes are client-oriented and based on both the specific needs of the labour market and the participants’ individual situations, skills and competences, previous experience and life circumstances.

On Projects Advising SL

Andalucia, Spain

On Projects was born in 2014 as a project managing consulting enterprise. Its main focus is advising enterprises, associations, public bodies and other entities in managing, monitoring and disseminating public-funded projects. On Projects staff has a wide experience in managing projects in the framework of many European Programs (including 6th and 7th framework program, Horizon 2020, Life, Progress, Culture, Media and Creative Europe programs, Youth in action and of course LLP and ERASMUS+) with a special focus on adult education and VET in rural areas, Agriculture/Rural development, culture and cultural heritage, social integration domains.

Σχετικά με το Farms'Charm

Ο αγροτουρισμός παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία να συνδυαστούν στοιχεία του τουρισμού και της γεωργίας για την παροχή μιας σειράς οικονομικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών οφελών στους τουρίστες, τους αγρότες και τους παραγωγούς και τις κοινότητες. Χάρη στον αγροτουρισμό, οι αγρότες και οι παραγωγοί έχουν την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους, να δημιουργήσουν επιπλέων εισόδημα και να προωθήσουν απευθείας τα προϊόντα τους στους καταναλωτές-τουρίστες. Από την άλλη πλευρά, ο αγροτουρισμός ενισχύει την τουριστική βιομηχανία αυξάνοντας την ροή των επισκεπτών στις αγροτικές περιοχές και παρατείνοντας τη διάρκεια της παραμονής τους, η οποία αποτελεί σήμερα μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες για να γίνει η τουριστική βιομηχανία πιο βιώσιμη και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Επιπλέον, ο αγροτουρισμός παρέχει στις τοπικές κοινότητες τη δυνατότητα να αυξήσουν την τοπική τους φορολογία και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Επιπλέον, ο αγροτουρισμός παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης στο ευρύτερο κοινό, προσελκύει μέλη του κοινού να επισκεφθούν γεωργικές δραστηριότητες, βοηθά στη διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και παρακινεί τους αγρότες να εφαρμόσουν πράσινες και οικολογικές δραστηριότητες. Και τέλος και πιο σημαντικό, ο αγροτουρισμός και γενικότερα ο τουρισμός υπαίθρου παρουσιάζουν έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ταξιδιού που μειώνει το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα του μαζικού τουρισμού, μεταβάλει τον τουρισμό και υποστηρίζει πράσινους τρόπους ταξιδιού, αποτελώντας έτσι τον καλύτερο τρόπο για να απολαύσετε βιώσιμες διακοπές.

Ο αγροτουρισμός αποτελεί μια από τις τάσεις της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης του μέλλοντος.Προσθέτει μοναδική αξία στους ταξιδιώτες και συμβάλλει στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της υπαίθρου. Η κατανόηση αυτού του τύπου τουρισμού και του ρόλου του στην κοινωνικο-οικονομική είναι απαραίτητη προΰπόθεση για την ορθή ανάπτυξη των τοπικών γεωργικών δυνατοτήτων.

Δεδομένου ότι οι τρέχουσες τάσεις δείχνουν ότι οι άνθρωποι-τουρίστες-καταναλωτές γνωρίζουν περισσότερο τους τρόπους με τους οποίους ταξιδεύουν και θέλουν να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, ο κύριος στόχος του έργου Farms’ Charm είναι να εκπαιδεύσει τους μικρομεσαίους αγρότες ναδημουργήσουν τις δικές τους αγροτουριστικές δραστηριότητες και να παρέχουν προσφορές στους ταξιδιώτες. Μέσα από τον αγροτουρισμό που βοηθά τους αγρότες να διαφοροποιήσουν τα εισοδήματά τους, οι αγρότες προωθούν τα αγροτικά προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές. Όλα αυτά αναζωογονώντας τις αγροτικές περιοχές και τις τοπικές κοινωνίες και προωθώντας έναν βιώσιμο τρόπο τουρισμού που συνάδει με τις τάσεις του slow travel και της επέκτασης της παραμονής του ταξιδιώτη περισσότερο σε μια περιοχή.

Το έργο θα δημιουργήσει ποικίλα ψηφιακά εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό, θα συλλέξει παραδείγματα υφιστάμενων αγροκτημάτων που εφαρμόζουν ήδη αγροτουριστικές πρακτικές και αγρότες που ήδη εφαρμόζουν αναβαθμισμένες δεξιότητες καθώς και παρόχους εκπαίδευσης (εκπαιδευτές, σύμβουλοι, μέντορες) στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, με στόχο την προώθηση αυτών των δεξιοτήτων σε άλλους αγρότες για την βιώσιμη ανάπτυξη και εφαρμογή του αγροτουρισμού στις δικές τους επιχειρήσεις / φάρμες κτλ.

Association of Private Farming of the Czech Republic

Πράγα, Τσεχία

O σύνδεσμος Αγροτών της Τσεχικής Δημοκρατίας (APF CR) είναι μια εθελοντική επαγγελματική οργάνωση ιδιωτών αγροτών στην Τσεχική Δημοκρατία. Όλες οι δραστηριότητές της βασίζονται στο σεβασμό των παλιών αγροτικών παραδόσεων και των πεποιθήσεων ότι οι οικογενειακές φάρμες αποτελούν τη βάση της σύγχρονης ευρωπαϊκής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών. Ο κύριος στόχος του APF CR είναι η υπεράσπιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ιδιωτών αγροτών στην Τσεχική Δημοκρατία και στο εξωτερικό.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του APF CR εστιάζονται στην οικονομική ανεξαρτησία των αγροτικών περιοχών και στην ανάπτυξή τους στη βάση της πολυλειτουργικής γεωργίας. O σύνδεσμος υποστηρίζει την οικογενειακή γεωργία στην Τσεχική Δημοκρατία και την παραγωγή ποιοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.

Σύνδεσμος Αγροτικής Ανάπτυξης

Σπολέτο, Ιταλία

Από το 2001, η Associazione Sviluppo Rurale, ιταλική εθνική οργάνωση μελών, εργάζεται για τη βελτίωση της βιώσιμης ανάπτυξης απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Με την υλοποίηση έργων στα οποία συμμετέχουν οι κύριοι παράγοντες της περιοχής και με την ενεργοποίηση όλων των υπηρεσιών (σε ευρωπαϊκό επίπεδο με έργα Erasmus+, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με Ομάδες Τοπικής Δράσης και άλλους) που μπορούν να προωθήσουν παρεμβάσεις που προστατεύουν τους τοπικούς, φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, η ASR εφαρμόζει στρατηγικές και υλοποιεί συμπράξεις ικανές να προωθήσουν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των μόνιμων πληθυσμών.

Υπάρχουν τρεις κύριοι τομείς παρέμβασης του συνδέσμου: – slow, βιώσιμος και υπεύθυνος τουρισμός, για τη διαφύλαξη της περιοχής και την αύξηση της ελκυστικότητας της, η πολιτική φιλοξενίας, η ενθάρρυνση επενδύσεων σε αγροτικές περιοχές και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού

Λευκωσία Κύπρος

Η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού είναι μια ιδιωτική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού στην Κύπρο το 1996. Τα μέλη της είναι ιδιοκτήτες παραδοσιακών κατοικιών και μπουτίκ ξενοδοχείων και άλλων αγροτικών επιχειρήσεων ή ιδιώτες ή ενώσεις ή συνεταιρισμοί που προσφέρουν στους τουριστικές υπηρεσίες/εμπειρίες στα χωριά της Κύπρου. Σήμερα η εταιρεία αριθμεί περισσότερα από 125 μέλη σε περισσότερα από 60 χωριά προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες στον τομέα του αγροτουρισμού.

Η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών στα μέλη και τους συνεργάτες της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σχετικά με την προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου/αγροτουρισμού στην Κύπρο. Μερικοί από τους στόχους της Εταιρείας είναι η διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα των αγροτικών χωριών, η φιλοξενία και η προώθηση της παραδοσιακής κουζίνας και των αγροτικών προϊόντων, η προώθηση του αγροτουρισμού στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η εταιρεία διοργανώνει επίσης εκπαιδευτικά εργαστήρια, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού/επιχειρηματιών/διευθυντών/ιδιοκτητών αγροτικών επιχειρήσεων και στις κοινότητες. Παρέχει συμβουλές σε πιθανούς επενδυτές στον τομέα του αγροτουρισμού. Επιπρόσθετα προβάλει στην Κύπρο και στο εξωτερικό τον αγροτουρισμό (συμμετοχή σε εκθέσεις, ψηφιακή προβολή κτλ). Έχει άμεση συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τουρισμού Υπαίθρου.

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

Βιέννη, Αυστρία

Το BEST Institute for Vocational Further Education and Personal Training GmbH ιδρύθηκε το 1990 ως ανεξάρτητος αυστριακός οργανισμός για την παροχή συνεχούς κατάρτισης, επαγγελματικών προσόντων και υπηρεσιών σταδιοδρομίας. Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης για νέους (+16) άτομα και ενήλικες, πολλοί από αυτούς σε μειονεκτική θέση και με μεταναστευτικό υπόβαθρο, σε συνεχή και επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική και καθοδήγηση και ενεργοποίηση για άτομα που αναζητούν εργασία και εργαζόμενους. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι προσανατολισμένα στον πελάτη και βασίζονται τόσο στις ειδικές ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και στις ατομικές καταστάσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προηγούμενη εμπειρία και συνθήκες ζωής των συμμετεχόντων.

On Projects Advising SL

Ανδαλουσία, Ισπανία

Η On Projects ιδρύθηκε το 2014 ως συμβουλευτική εταιρεία διαχείρισης έργων. Η κύρια δραστηριότητά του είναι η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις, ενώσεις, δημόσιους φορείς και άλλους φορείς για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη προώθηση έργων με δημόσια χρηματοδότηση. Το προσωπικό της On Projects έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων στο πλαίσιο πολλών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 6 ου και 7ου προγράμματος πλαισίου, Horizon 2020, Life, Progress, Culture, Media και Creative Europe, Youth in action και φυσικά LLP και ERASMUS+) με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση ενηλίκων και την VET στις αγροτικές περιοχές, τη Γεωργία/Αγροτική ανάπτυξη, τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά και τους τομείς κοινωνικής ένταξης.