Διαφοροποίηση των Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για την Ανάπτυξη της Αειφόρου Γεωργίας σε Αγροτικές Περιοχέ

Το έργο Farms’ Charm στοχεύει στην δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση των μικρών και μικρομεσαίων αγροτών σχετικά με πιθανούς τρόπους έναρξης των αγροτουριστικών τους δραστηριοτήτων που θα τους βοηθήσει όχι μόνο να διαφοροποιήσουν τα εισοδήματά τους αλλά και να προωθήσουν τα αγροτικά τους προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές. Όλα αυτά αναζωογονώντας τις αγροτικές περιοχές και τις τοπικές κοινωνίες και προωθώντας έναν βιώσιμο τουρισμό που συνάδει με τις τάσεις επιβράδυνσης και παραμονής περισσότερο σε μια περιοχή. Το έργο θα συλλέξει παραδείγματα υφιστάμενων αγροκτημάτων που εφαρμόζουν ήδη αυτές τις πρακτικές και να δημιουργήσει ένα σύνολο διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων για την εκπαίδευση των αγροτών.

Σχετικά με το Farms'Charm

Ο αγροτουρισμός παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία να συνδυαστούν στοιχεία του τουρισμού και της γεωργίας για την παροχή μιας σειράς οικονομικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών οφελών στους τουρίστες, τους αγρότες και τους παραγωγούς και τις κοινότητες. Χάρη στον αγροτουρισμό, οι αγρότες και οι παραγωγοί έχουν την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους, να δημιουργήσουν επιπλέων εισόδημα και να προωθήσουν απευθείας τα προϊόντα τους στους καταναλωτές-τουρίστες. Από την άλλη πλευρά, ο αγροτουρισμός ενισχύει την τουριστική βιομηχανία αυξάνοντας την ροή των επισκεπτών στις αγροτικές περιοχές και παρατείνοντας τη διάρκεια της παραμονής τους, η οποία αποτελεί σήμερα μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες για να γίνει η τουριστική βιομηχανία πιο βιώσιμη και πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Εκπαιδευτικές Οδηγίες για μέντορες στον αγροτουρισμό

Δημιουργικά βίντεο μικροεκμάθησης

Καλές Πρακτικές - Case Studies

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα & Πιλοτική

Τελευταία νέα

Farms’Charm
Κοινοπραξία

Συμπληρώστε
για να επικοινωνήσετε μαζί μας

About Farms’Charm

Agritourism presents a unique opportunity to combine aspects of tourism and agriculture industries to provide a number of financial, educational, and social benefits to tourists, farmers and producers, and communities. Thanks to agritourism, farmers and producers get an opportunity to diversify their activities, generate additional income and directly market their products to consumers-tourists. On the other hand, agritourism enhances the tourism industry by increasing the volume of visitors to rural areas and prolonging the length of their stay which is currently one of the top priorities of making the tourism industry more sustainable and eco-friendlier. On top of that, agritourism provides local communities with the potential to increase their local tax bases and new employment opportunities. Furthermore, agritourism provides educational opportunities to a broader public, attracts members of the public to visit agricultural operations, helps to preserve agricultural lands, and motivates farmers in implementing green and ecological activities. And finally and most importantly, agritourism and rural tourism present an eco-friendly way of travelling that decreases the carbon footprint of massive tourism, slows down tourism and supports green ways of travelling, being thus one of the possible solutions how to enjoy vacations sustainably.

Agritourism is considered the sustainable development trend of the future. It brings many unique values to travelers and contributes to the development of the agricultural economy of the rural areas. Understanding this type of tourism and its role to socio-economic is essential to properly develop the local agricultural potentials.

Since the current trends show that people-tourists-consumers are more aware of the ways how they travel and want to spend their free time, the main goal of the Farms’ Charm project is to educate small and medium-sized farmers in possible ways of starting their own agritourism activities and provide sufficient offers to the travelers. Not only does agritourism help farmers diversify their incomes, but also promote their farm products directly to consumers. All that while reviving the rural areas and local communities and promoting a sustainable way of tourism which is in line with the tendencies of slowing down and staying longer in one area.

The project plans to create diverse OERs and training material, collect examples of currently existing farms already implementing agritourism practices and upskill farmers as well as providers of education (trainers, advisors, mentors) in the area of agriculture and rural development in ways how to start and sustainably lead agritourism on own farmlands.

Association of Private Farming of the Czech Republic

Prague, Czech Republic

The Association of Private Farming of the Czech Republic (APF CR) is a voluntary professional organization of private farmers in the Czech Republic. All its activities are based on respect for old farming traditions and beliefs that family farms are the base of modern European agriculture and rural areas. The main focus of APF CR is the defense of the economic, social and professional interests of private farmers in the Czech Republic and abroad.

The long-term goals of the APF CR focus on the economic independence of rural areas and their development on the basis of multifunctional agriculture. The association supports family farming in the Czech Republic and the production of quality and ecologically friendly products.

Association for Rural Development

Spoleto, Italy

Since 2001, Associazione Sviluppo Rurale, Italian national membership organisation, has been working to improve the sustainable development of territories in Italy and abroad, particularly those with the greatest structural backwardness such as inland and rural areas. By implementing projects involving the main players in the area and by activating all possibilities (at European level with Erasmus+ projects, at national and regional level with LAGs and others) capable of promoting interventions that safeguard local natural and cultural resources, ASR implements strategies and implements partnerships capable of fostering the socio-economic growth of resident populations.

There are three main areas of intervention of the association: – slow, sustainable and responsible tourism, to safeguard the territory and increase its attractiveness, the hospitality policy, to encourage exogenous investments in rural areas and improving the competitiveness of rural micro and small enterprises

Cyprus Agrotourism Company

Nicosia, Cyprus

Cyprus Agrotourism Company is a private non-profitable company established by the Deputy Ministry of Tourism in Cyprus in 1996. Its members are owners of traditional houses and boutique hotels and other rural businesses or individuals or associations or cooperatives who offer tourists services/experiences in the villages of Cyprus. Today the company has more than 125 members in more than 60 villages offering quality services in the field of rural tourism.

Cyprus Agrotourism Company offers a variety of services to its members and partners in the private and public sector in regard with the promotion and the development of rural tourism/ agrotourism in Cyprus. Some of the aims of the Company are the preservation of the traditional character of the rural villages, the hospitality and the promotion of the traditional cuisine and agricultural products, the promotion of agrotourism in Cyprus and abroad. The company also organizes educational seminars, workshops, conferences and training programs of the staff/entrepreneurs/managers/owners of rural businesses and the local communities. Provides consultation to potential investors in the field of rural tourism and to the locals.

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

Vienna, Austria

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH was founded in 1990 as an independent Austrian organisation for providing continuous training, vocational qualification and career services. Its main activities comprise the development of innovative training programmes for young (+16) individuals and adults, many of them disadvantaged and with migration background, on continuous and vocational training, counselling & coaching and activation for job seekers and employees. The training schemes are client-oriented and based on both the specific needs of the labour market and the participants’ individual situations, skills and competences, previous experience and life circumstances.

On Projects Advising SL

Andalucia, Spain

On Projects was born in 2014 as a project managing consulting enterprise. Its main focus is advising enterprises, associations, public bodies and other entities in managing, monitoring and disseminating public-funded projects. On Projects staff has a wide experience in managing projects in the framework of many European Programs (including 6th and 7th framework program, Horizon 2020, Life, Progress, Culture, Media and Creative Europe programs, Youth in action and of course LLP and ERASMUS+) with a special focus on adult education and VET in rural areas, Agriculture/Rural development, culture and cultural heritage, social integration domains.

Privacy Policy

At Farms’Charm we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Association of Private Farming of the Czech Republic (APF CR).

Address
Samcova 1, 110 00, Prague 1, Czech Republic
Email contact
info@farmscharm.com

What is the purpose of the treatment?

 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behavior of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

While processing your data, Association of Private Farming of the Czech Republic may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?

 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; [Email contact].

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users’ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as “third party cookies”, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website. 

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s “Help” menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses

Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES PURPOSE DURATION MANAGEMENT
User identification
They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.
Session
Farms'Charm
Session identification
They identify the user's http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.
Session
Farms'Charm
Navigation status
They help identify the user's browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).
Session
Farms'Charm
Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users’ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES PURPOSE DURATION MANAGEMENT
Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga...)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user's first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent
Third Parties

Σχετικά με το Farms'Charm

Ο αγροτουρισμός παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία να συνδυαστούν στοιχεία του τουρισμού και της γεωργίας για την παροχή μιας σειράς οικονομικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών οφελών στους τουρίστες, τους αγρότες και τους παραγωγούς και τις κοινότητες. Χάρη στον αγροτουρισμό, οι αγρότες και οι παραγωγοί έχουν την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους, να δημιουργήσουν επιπλέων εισόδημα και να προωθήσουν απευθείας τα προϊόντα τους στους καταναλωτές-τουρίστες. Από την άλλη πλευρά, ο αγροτουρισμός ενισχύει την τουριστική βιομηχανία αυξάνοντας την ροή των επισκεπτών στις αγροτικές περιοχές και παρατείνοντας τη διάρκεια της παραμονής τους, η οποία αποτελεί σήμερα μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες για να γίνει η τουριστική βιομηχανία πιο βιώσιμη και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Επιπλέον, ο αγροτουρισμός παρέχει στις τοπικές κοινότητες τη δυνατότητα να αυξήσουν την τοπική τους φορολογία και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Επιπλέον, ο αγροτουρισμός παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης στο ευρύτερο κοινό, προσελκύει μέλη του κοινού να επισκεφθούν γεωργικές δραστηριότητες, βοηθά στη διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και παρακινεί τους αγρότες να εφαρμόσουν πράσινες και οικολογικές δραστηριότητες. Και τέλος και πιο σημαντικό, ο αγροτουρισμός και γενικότερα ο τουρισμός υπαίθρου παρουσιάζουν έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ταξιδιού που μειώνει το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα του μαζικού τουρισμού, μεταβάλει τον τουρισμό και υποστηρίζει πράσινους τρόπους ταξιδιού, αποτελώντας έτσι τον καλύτερο τρόπο για να απολαύσετε βιώσιμες διακοπές.

Ο αγροτουρισμός αποτελεί μια από τις τάσεις της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης του μέλλοντος.Προσθέτει μοναδική αξία στους ταξιδιώτες και συμβάλλει στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της υπαίθρου. Η κατανόηση αυτού του τύπου τουρισμού και του ρόλου του στην κοινωνικο-οικονομική είναι απαραίτητη προΰπόθεση για την ορθή ανάπτυξη των τοπικών γεωργικών δυνατοτήτων.

Δεδομένου ότι οι τρέχουσες τάσεις δείχνουν ότι οι άνθρωποι-τουρίστες-καταναλωτές γνωρίζουν περισσότερο τους τρόπους με τους οποίους ταξιδεύουν και θέλουν να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, ο κύριος στόχος του έργου Farms’ Charm είναι να εκπαιδεύσει τους μικρομεσαίους αγρότες ναδημουργήσουν τις δικές τους αγροτουριστικές δραστηριότητες και να παρέχουν προσφορές στους ταξιδιώτες. Μέσα από τον αγροτουρισμό που βοηθά τους αγρότες να διαφοροποιήσουν τα εισοδήματά τους, οι αγρότες προωθούν τα αγροτικά προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές. Όλα αυτά αναζωογονώντας τις αγροτικές περιοχές και τις τοπικές κοινωνίες και προωθώντας έναν βιώσιμο τρόπο τουρισμού που συνάδει με τις τάσεις του slow travel και της επέκτασης της παραμονής του ταξιδιώτη περισσότερο σε μια περιοχή.

Το έργο θα δημιουργήσει ποικίλα ψηφιακά εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό, θα συλλέξει παραδείγματα υφιστάμενων αγροκτημάτων που εφαρμόζουν ήδη αγροτουριστικές πρακτικές και αγρότες που ήδη εφαρμόζουν αναβαθμισμένες δεξιότητες καθώς και παρόχους εκπαίδευσης (εκπαιδευτές, σύμβουλοι, μέντορες) στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, με στόχο την προώθηση αυτών των δεξιοτήτων σε άλλους αγρότες για την βιώσιμη ανάπτυξη και εφαρμογή του αγροτουρισμού στις δικές τους επιχειρήσεις / φάρμες κτλ.

Association of Private Farming of the Czech Republic

Πράγα, Τσεχία

O σύνδεσμος Αγροτών της Τσεχικής Δημοκρατίας (APF CR) είναι μια εθελοντική επαγγελματική οργάνωση ιδιωτών αγροτών στην Τσεχική Δημοκρατία. Όλες οι δραστηριότητές της βασίζονται στο σεβασμό των παλιών αγροτικών παραδόσεων και των πεποιθήσεων ότι οι οικογενειακές φάρμες αποτελούν τη βάση της σύγχρονης ευρωπαϊκής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών. Ο κύριος στόχος του APF CR είναι η υπεράσπιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ιδιωτών αγροτών στην Τσεχική Δημοκρατία και στο εξωτερικό.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του APF CR εστιάζονται στην οικονομική ανεξαρτησία των αγροτικών περιοχών και στην ανάπτυξή τους στη βάση της πολυλειτουργικής γεωργίας. O σύνδεσμος υποστηρίζει την οικογενειακή γεωργία στην Τσεχική Δημοκρατία και την παραγωγή ποιοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.

Σύνδεσμος Αγροτικής Ανάπτυξης

Σπολέτο, Ιταλία

Από το 2001, η Associazione Sviluppo Rurale, ιταλική εθνική οργάνωση μελών, εργάζεται για τη βελτίωση της βιώσιμης ανάπτυξης απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Με την υλοποίηση έργων στα οποία συμμετέχουν οι κύριοι παράγοντες της περιοχής και με την ενεργοποίηση όλων των υπηρεσιών (σε ευρωπαϊκό επίπεδο με έργα Erasmus+, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με Ομάδες Τοπικής Δράσης και άλλους) που μπορούν να προωθήσουν παρεμβάσεις που προστατεύουν τους τοπικούς, φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, η ASR εφαρμόζει στρατηγικές και υλοποιεί συμπράξεις ικανές να προωθήσουν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των μόνιμων πληθυσμών.

Υπάρχουν τρεις κύριοι τομείς παρέμβασης του συνδέσμου: – slow, βιώσιμος και υπεύθυνος τουρισμός, για τη διαφύλαξη της περιοχής και την αύξηση της ελκυστικότητας της, η πολιτική φιλοξενίας, η ενθάρρυνση επενδύσεων σε αγροτικές περιοχές και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού

Λευκωσία Κύπρος

Η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού είναι μια ιδιωτική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού στην Κύπρο το 1996. Τα μέλη της είναι ιδιοκτήτες παραδοσιακών κατοικιών και μπουτίκ ξενοδοχείων και άλλων αγροτικών επιχειρήσεων ή ιδιώτες ή ενώσεις ή συνεταιρισμοί που προσφέρουν στους τουριστικές υπηρεσίες/εμπειρίες στα χωριά της Κύπρου. Σήμερα η εταιρεία αριθμεί περισσότερα από 125 μέλη σε περισσότερα από 60 χωριά προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες στον τομέα του αγροτουρισμού.

Η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών στα μέλη και τους συνεργάτες της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σχετικά με την προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου/αγροτουρισμού στην Κύπρο. Μερικοί από τους στόχους της Εταιρείας είναι η διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα των αγροτικών χωριών, η φιλοξενία και η προώθηση της παραδοσιακής κουζίνας και των αγροτικών προϊόντων, η προώθηση του αγροτουρισμού στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η εταιρεία διοργανώνει επίσης εκπαιδευτικά εργαστήρια, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού/επιχειρηματιών/διευθυντών/ιδιοκτητών αγροτικών επιχειρήσεων και στις κοινότητες. Παρέχει συμβουλές σε πιθανούς επενδυτές στον τομέα του αγροτουρισμού. Επιπρόσθετα προβάλει στην Κύπρο και στο εξωτερικό τον αγροτουρισμό (συμμετοχή σε εκθέσεις, ψηφιακή προβολή κτλ). Έχει άμεση συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τουρισμού Υπαίθρου.

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

Βιέννη, Αυστρία

Το BEST Institute for Vocational Further Education and Personal Training GmbH ιδρύθηκε το 1990 ως ανεξάρτητος αυστριακός οργανισμός για την παροχή συνεχούς κατάρτισης, επαγγελματικών προσόντων και υπηρεσιών σταδιοδρομίας. Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης για νέους (+16) άτομα και ενήλικες, πολλοί από αυτούς σε μειονεκτική θέση και με μεταναστευτικό υπόβαθρο, σε συνεχή και επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική και καθοδήγηση και ενεργοποίηση για άτομα που αναζητούν εργασία και εργαζόμενους. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι προσανατολισμένα στον πελάτη και βασίζονται τόσο στις ειδικές ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και στις ατομικές καταστάσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προηγούμενη εμπειρία και συνθήκες ζωής των συμμετεχόντων.

On Projects Advising SL

Ανδαλουσία, Ισπανία

Η On Projects ιδρύθηκε το 2014 ως συμβουλευτική εταιρεία διαχείρισης έργων. Η κύρια δραστηριότητά του είναι η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις, ενώσεις, δημόσιους φορείς και άλλους φορείς για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη προώθηση έργων με δημόσια χρηματοδότηση. Το προσωπικό της On Projects έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων στο πλαίσιο πολλών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 6 ου και 7ου προγράμματος πλαισίου, Horizon 2020, Life, Progress, Culture, Media και Creative Europe, Youth in action και φυσικά LLP και ERASMUS+) με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση ενηλίκων και την VET στις αγροτικές περιοχές, τη Γεωργία/Αγροτική ανάπτυξη, τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά και τους τομείς κοινωνικής ένταξης.

Πολιτική Απορρήτου

Στο FARMS’CHARM λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σκοπός είναι η προστασία του απορρήτου των δεδομένων που μας παρέχετε και η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε συμμόρφωση με τον Νόμο 3/2018 της 5ης Δεκεμβρίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την Εγγύηση των Ψηφιακών Δικαιωμάτων που ενσωματώνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων:

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Association of Private Farming of the Czech Republic (APF CR).

Διεύθυνση
Samcova 1, 110 00, Prague 1, Czech Republic
Επικοινωνία μέσω Ηλεκτρ. Ταχυδρ.
info@farmscharm.com

Ποια η χρησιμότητα επεξεργασίας των δεδομένων;

 • Ανταπόκριση σε αιτήματα, παράπονα και περιστατικά που διαβιβάζονται μέσω των καναλιών επικοινωνίας που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπο.
 • Κατανόηση της συμπεριφοράς του πλοηγού εντός του διαδικτύου προκειμένου να ανιχνευτούν πιθανές κυβερνο-επιθέσεις στον ιστότοπο.
 • Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται άμεσα με εμάς και ρυθμίζουν τη δραστηριότητά μας.
 • Προστασία και άσκηση των δικαιωμάτων μας ή απάντηση σε καταγγελίες οποιουδήποτε είδους.
 • Υποβολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που συνθέτουν τη δραστηριότητα του υπεύθυνου ή με ειδήσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6.1 α) του Κανονισμού, καθώς και το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6.1 στ) του Κανονισμού.

Τα ζητούμενα δεδομένα είναι επαρκή, συναφή και απολύτως απαραίτητα και σε καμία περίπτωση δεν είστε υποχρεωμένοι να μας τα παρέχετε. Ωστόσο, η μη κοινοποίησή τους μπορεί να επηρεάσει τον σκοπό της υπηρεσίας ή την αδυναμία παροχής της.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ορθή παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας, καθώς και για την εκπλήρωση των ευθυνών που ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν όπως και από κάθε άλλη νομική απαίτηση.

Ποιοι παραλήπτες θα λάβουν τα δεδομένα σας;

Przy przetwarzaniu Twoich danych , Association of Private Farming of the Czech Republicmoże udostępniać Twoje dane z:

Στην On Projects Advising SL, ως παροχέα υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης του ιστότοπου.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

 • Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα επιβεβαίωσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα αντίρρησης: το δικαίωμα αντίρρησης της επεξεργασίας των δεδομένων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 23 του κανονισμού της ΕΕ, εφόσον ο περιορισμός αυτός προβλέπεται για τη διασφάλιση, ιδίως, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και αποτελεί αναγκαίο και αναλογικό μέτρο.

Πού μπορώ να υποβάλω παράπονο;

Εάν κάποιος ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι τα δεδομένα του δεν τυγχάνουν ορθής μεταχείρισης, μπορεί να αποστείλει τα παράπονά του στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; [Email contact].

Το περιεχόμενο των δεδομένων δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει όλες αυτές τις πληροφορίες.

Πολιτική cookies

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που λαμβάνεται και εκτελείται στον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή την κινητή συσκευή σας όταν έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης του χρήστη και να αναγνωρίζει τον χρήστη ανάλογα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχουν και τον τρόπο που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους.

Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση της πλοήγησης.

Σε τι χρησιμοποιούνται τα cookies στον ιστότοπό μας;

Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπού μας. Σκοπός των cookies μας είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμάστε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα κ.λπ.) κατά την πλοήγηση και σε μελλοντικές επισκέψεις.

“Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα Cookies μας επιτρέπουν επίσης να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και να τον προσαρμόσουμε στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, να επιταχύνουμε τις αναζητήσεις κ.λπ.». Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας;”

Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας;

Cookies ανάλυσης: Αυτά, εάν χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να ποσοτικοποιήσουμε τον αριθμό των χρηστών και έτσι να πραγματοποιήσουμε τη μέτρηση και τη στατιστική ανάλυση σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μας από τους χρήστες.

Cookies διαφήμισης: Αυτά, εάν χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα την παροχή διαφημιστικού χώρου στον ιστότοπο, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της διαφήμισης στο περιεχόμενο της υπηρεσίας που ζητείται ή στην χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα μας.

Για ποιους λόγους ΔΕΝ θα χρησιμοποιήσουμε τα cookies

Τα cookies μας δεν αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την προσωπική σας ταυτότητα, διεύθυνση, κωδικό πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κ.λπ.

Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα cookies;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, εκτός από αυτά που προσδιορίζονται παρακάτω ως “cookies τρίτων”, τα οποία χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται εξωτερικές οντότητες για να μας παρέχουν υπηρεσίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας.

Τα cookies τρίτων χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λήψη στατιστικών στοιχείων και για τη διασφάλιση της εκτέλεσης των πράξεων πληρωμής.

Μπορώ να αποτρέψω τη χρήση των cookies;

Ναι, πρώτον, πρέπει να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας και, δεύτερον, να διαγράψετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Είναι πιθανό ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστότοπου να μην λειτουργούν πλέον εάν απενεργοποιήσετε τα cookies.

Μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτή η ρύθμιση είναι διαφορετική για κάθε πρόγραμμα περιήγησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευτείτε το μενού Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησής σας.

Λίστα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας

Τεχνικά cookies και προσαρμογής

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, για την αποτροπή του χρήστη από το να χρειάζεται να επαναλάβει διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας στον ιστότοπο, για την επιτάχυνση ορισμένων διαδικασιών ιστότοπου, για την απομνημόνευση των επιλογών που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή για τις επόμενες προσβάσεις, για την απομνημόνευση σελίδων που έχουν ήδη επισκεφτεί κ.λπ.

COOKIES ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Αναγνώριση χρήστη
Χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη. Περιέχουν επίσης τεχνικά δεδομένα από τη συνεδρία χρήστη, όπως το χρονικό όριο σύνδεσης, το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας κ.λπ.
Συνεδρία
Farms'Charm
Ταυτοποίηση συνεδρίας
Προσδιορίζουν τη συνεδρία http του χρήστη. Είναι κοινά σε όλες τις εφαρμογές web για τον εντοπισμό αιτημάτων από τη συνεδρία ενός χρήστη.
Συνεδρία
Farms'Charm
Κατάσταση πλοήγησης
Βοηθούν στον εντοπισμό της κατάστασης περιήγησης του χρήστη (σύνδεση, πρώτη σελίδα, πρώτη πρόσβαση, κατάσταση κύλισης, κατάσταση ψηφοφορίας κ.λπ.).
Συνεδρία
Farms'Charm
Cookies ανάλυσης πλοήγησης

Αυτά τα cookies λαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στον ιστότοπο (όχι το περιεχόμενο του ίδιου) για να μας παρέχουν στη συνέχεια πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προσβάσεις για στατιστικούς σκοπούς.

COOKIES ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga...)

Επιτρέπουν την παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων ιστότοπου μέσω του εργαλείου Google Analytics, το οποίο είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών σε ιστότοπους. Μερικά από τα δεδομένα που αποθηκεύονται είναι: ο αριθμός των φορών που ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, οι ημερομηνίες της πρώτης και της τελευταίας επίσκεψης του χρήστη, η διάρκεια των επισκέψεων, από ποια σελίδα ο χρήστης είχε πρόσβαση στον ιστότοπο, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιήθηκε ή σε ποιο σύνδεσμο έγινε κλικ, από ποιο μέρος του κόσμου είχε πρόσβαση ο χρήστης στον ιστότοπο, κ.λπ. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν απευθείας από την Google Inc (μια εταιρεία που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες). Η διαμόρφωση αυτών των cookies είναι προκαθορισμένη από την υπηρεσία που προσφέρει η Google, επομένως σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τη σελίδα απορρήτου του Google Analytics, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί και τον τρόπο απενεργοποίησής τους (λάβετε υπόψη ότι δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των ιστότοπων τρίτων).

Μόνιμα
Τρίτων μερών