>
>
Newsletter

Newsletter

Newsletter je pravidelně distribuovaná publikace obsahující aktuality, novinky nebo informace týkající se určitého tématu, organizace nebo zájmu. Cílem newsletterů, které jsou obvykle doručovány e-mailem, je zaujmout a informovat odběratele o nedávném vývoji, událostech, propagačních akcích nebo relevantním obsahu odesílatele. Často obsahují články, oznámení, nadcházející události, propagační akce a někdy i exkluzivní nabídky nebo postřehy. Hlavním účelem newsletteru je udržovat komunikaci s cílovým publikem, podporovat vztahy a poskytovat cenné a aktuální informace, aby byli odběratelé informováni a zapojeni.