>
>
Influencer

Influencer

Osoba s významnou online přítomností a důvěryhodností v určitém odvětví nebo oboru. Díky svým odborným znalostem, autoritě nebo příbuznosti může ovlivňovat nákupní rozhodnutí a chování svých příznivců nebo publika. Influenceři často spolupracují se značkami na propagaci produktů nebo služeb a využívají svého dosahu a zapojení k tomu, aby svým sledujícím podpořili zboží nebo ho zrecenzovali. Mohou působit na různých platformách, jako jsou sociální média, blogy nebo weby pro sdílení videí, a pěstovat si tak loajální a angažované publikum.