>
>
Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

είναι μια δημοσίευση που διανέμεται τακτικά και περιέχει ενημερώσεις, ειδήσεις ή πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, οργανισμό ή ενδιαφέρον. Συνήθως διανέμονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ενημερωτικά δελτία στοχεύουν να δεσμεύσουν και να ενημερώσουν τους παραλήπτες για πρόσφατες εξελίξεις, εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες ή σχετικό περιεχόμενο από τον αποστολέα. Συχνά περιλαμβάνουν άρθρα, ανακοινώσεις, επερχόμενες εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες και μερικές φορές αποκλειστικές προσφορές ή πληροφορίες. Ο πρωταρχικός σκοπός ενός ενημερωτικού δελτίου είναι η διατήρηση της επικοινωνίας με ένα στοχευμένο κοινό, η καλλιέργεια σχέσεων και η παροχή πολύτιμων, έγκαιρων πληροφοριών ώστε να διατηρούνται οι συνδρομητές ενημερωμένοι και αφοσιωμένοι.